Otázka ochrany prírody je v súčasnosti nanajvýš aktuálna. Aby naše deti spoznali relax v prírode tak, ako ho poznáme my, je nutné zmeniť prístup k životu. V súčasnosti už konečne ľudia začínajú smerovať k používaniu ekologických materiálov v čo možno najväčšej možnej miere a k využívaniu obnoviteľných prírodných zdrojov. Tento trend je v Európe čoraz viac podporovaný aj zo strany Európskej únie.

Firma Ekoprodukt EU chce pon
úknuť zdravšie a príjemnejšie bývanie s dôrazom na použitie materiálov vyrábaných z obnoviteľných surovín. Z dôvodu zachovania čo najnižšej ceny nami dodávaných materiálov sa snažíme obmedziť náklady na skladovanie a dopravu, preto náš tovar putuje od výrobcu priamo k zákazníkovi. Snažíme sa našim klientom poskytnúť komfortný servis od objednávky až po dodanie tovaru.
 

 

 

 

 

Ekoprodukt EU, s.r.o. Vysoká 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia ( EU )tel.: +421 907 785 785, e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu