Všeobecné informácie

Izolačné dosky Hofatex sa vyrábajú z prírodných surovín bez použitia lepidiel. Svojimi vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá ekologických stavebných materiálov a sú plnohodnotnou náhradou bežne používaných izolačných materiálov ako minerálna vlna alebo polystyrén.
Majú univerzálne použitie v rôznych stavebných konštrukciách. Vďaka svojim vlastnostiam poskytujú architektom, stavebným inžinierom, realizátorom stavebných prác ale aj súkromným staviteľom celý rad výhod pri zateplovaní nových budov, pri rekonštrukciách a prestavbách starých objektov. Hofatex Therm poskytuje optimálnu kombináciu tepelnej ochrany v zime a ochrany pred nadmerným prehrievaním vnútorných priestorov pri letných horúčavách. Z najpoužívanejších izolačných materiálov majú práve drevovláknité dosky najvyššiu tepelnú kapacitu. Pohlcovaním tepla účinne zabraňujú prehrievaniu podkrovných častí, využívaných na obytné priestory. V interiéri zabezpečujú stavebné konštrukcie s drevovláknitými doskami príjemnú klímu vyrovnávaním vlhkostných rozdielov podobne ako masívne drevo. Na rozdiel od dreva majú niekoľko násobne lepšie tepelno - izolačné vlastnosti a lepšie prepúšťajú vodnú paru z konštrukcií. Okrem tepelnej izolácie sú panely Hofatex Therm určené aj na ochranu pred priestorovým hlukom.

7 dôvodov pre Hofatex:

1. Pretože sú to ekologické produkty.
Na ich výrobu sa používa výlučne prírodná surovina – drevo. Vo výrobnom procese sa do dosiek nepridávajú na spájanie drevných vlákien žiadne lepidlá.

2. Pretože sa jeho výrobou nezaťažuje životné prostredie a je plne recyklovateľný.
Pri ich výrobe sa nezaťažuje životné prostredie a vstupná surovina na ich výrobu – drevo je trvale obnoviteľnou surovinou. Sú vyrábané podľa noriem EN 1317 a EN 622. Ich kvalita je testovaná v renomovaných skúšobných inštitútoch. Izolačné dosky Hofatex sú úplne recyklovateľné – môžu byť spaľované alebo bezpečne kompostovateľné.

3. Pretože má výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti.
Izolačné dosky Hofatex vďaka veľmi dobrej tepelnej vodivosti (λD = 0,038 W/m.K) dokážu minimalizovať tepelné úniky cez stavebné konštrukcie a teda znižujú náklady na vykurovanie..

4. Pretože má najvyššiu tepelnú kapacitu zo všetkých bežne používaných izolačných materiálov.
Vysoká akumulačná schopnosť izolačných dosiek Hofatex - merná tepelná kapacita c = 2100 J/kg.K, účinne chráni pred nadmerným prehrievaním vnútorných priestorov a zabezpečuje pohodu vnútorného prostredia budov v letných mesiacoch.

5. Pretože je paropriepustný.
Izolačné dosky Hofatex (faktor difúzneho odporu µ = 5) sú difúzne otvorené a dostatočne umožňujú prechod vodných pár. Zabraňuje sa tým kondenzácii vodných pár v konštrukcii a zaisťuje sa funkčnosť a životnosť týchto konštrukcií.

6. Pretože dokáže vyrovnávať vlhkosť prostredia rovnako ako rastlé drevo.
Podobne ako masívne drevo majú izolačné dosky Hofatex výbornú sorpčnú schopnosť. Dokážu veľmi rýchlo pohlcovať vlhkosť z okolitého vzduchu a v prípade potreby ju opäť odovzdávať. Výrazne prispievajú k vyrovnanej vlhkostnej klíme vnútorného prostredia budov.

7. Pretože má výborné zvukovoizolačné vlastnosti.
Pórovitá štruktúra dosiek Hofatex prispieva k ich vynikajúcej schopnosti pohlcovať široké spektrum zvukov. Sú vhodné na zaistenie zvukovej ako aj kročajovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.

Použitie

Šikmá strecha
Hrúbka izolačnej vrstvy z panelov Hofatex Therm je podmienená tepelno - fyzikálnym požiadavkám kladených na zateplenie šikmej strechy. Rozhodujúcimi kritériami je hodnota koeficientu prestupu tepla U konštrukcie a hodnota fázového posunu tepla v dôsledku letných horúčav. Tepelnou ochranou budov sa u nás zaoberá norma STN 73 0540, ktorá uvádza normované hodnoty prestupu tepla pre rôzne stavebné konštrukcie. Najúčinnejšie zateplenie šikmej strechy panelmi Hofatex Therm je zateplenie nad krokvami s uložením minimálne dvoch vrstiev panelov rôznych hrúbok. Pri tomto spôsobe sa minimalizujú tepelné mosty v oblasti krokiev. Izolačné panely sa vyznačujú homogénnou štruktúrou a rozmerovou stabilitou, čím sa dá
vytvoriť vynikajúca homogénna izolačná vrstva. Pre zateplenie medzi krokvy je vhodný špeciálny trojuholníkový formát Hofatex Therm - DK. Jednotlivé kusy sa vklinujú vedľa seba medzi krokvy a odrezávajú sa len prečnievajúce časti trojuholníkov, ktoré sa môžu použit pri izolácii rôznych škár
a užších častí.

Obvodová stena
Obvodový plášť sa podiela najväčšou mierou na všetkých tepelných stratách budov. Hofatex Therm je vhodný aj na izoláciu obvodových stien pod zavesené (odvetrané) fasády, ako aj do vnútorných priečok. Okrem tepelnej ochrany zabezpečujú panely výborne aj funkciu zvukovej izolácie. Hygroskopické vlastnosti suroviny použitej na výrobu panelov (dreva) pôsobia v konštrukciách ako klimatizácia - vyrovnávajú vlhkostné rozdiely medzi prostrediami. Pri dočasnom zvýšení vlhkosti panelov nedochádza k ich tvarovým zmenám.

Podlaha
Objemová hmotnosť panelov Hofatex Therm zaisťuje vysokú pevnosť v tlaku, vďaka čomu je možné aplikovať izolačné panely do ťažkých aj ľahkých plávajúcich podláh. Plnia tam tepelnoizolačnú funkciu a účinne znižujú hladinu hluku.
 
 


 
 

Ekoprodukt EU, s.r.o. Vysoká 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia ( EU )tel.: +421 907 785 785, e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu