Rozsah použitia dosiek OSB
drevostavby, nástavby panelových a murovaných domov, sendvičové stenové a strešné panely, doplnkový materiál klasických stavieb ( podlahy, priečky, obklady, podhľady ), pod akúkoľvek strešnú krytinu, tesárske konštrukcie, nosné konštrukcie, propagačné plochy, billboardy, výplne a zateplenie stavieb,

Hlavné prednosti dosiek OSB
vysoká pevnosť v ťahu za ohybu (cca 2 x vyššia v pozdĺžnej ose dosky), stenová pevnosť, materiálová húževnatosť, odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti, stabilizovaná vnútorná vlhkosť, obojstranne uzavretý povrch a rovnaký vzhľad, bez vnútorných vád, trhlín, uzlov, nízka hmotnosť materiálu ( 580 - 640 kg/m3), velmi nízky obsah volného a viazaného formaldehydu, výborný tepelný odpor (95-97% drevnej hmoty), dobrá požiarna odolnosť, možnosť výroby velkých formátov, odolnost proti dynamickým zaťaženiam, možnosť ohýbania dosiek pre bedniace konštrukcie, kvalitný povrch, veľmi dobré spájanie klasickými spojovacími prostriedkami (klince,skrutky,spony...), možnosť spájania klincami už 1 cm od okraja dosky, výborná opracovatelnosť běžnými nástrojmi, pevné lepené spoje, možnosť kvalitných povrchových úprav morením a lakovaním, voskovaním, impregnáciou, nátermi, tapetovaním atď.

 

 

 

 


Ekoprodukt EU, s.r.o. Vysoká 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia ( EU )tel.: +421 907 785 785, e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu