Otázka ochrany prírody je v súčasnosti nanajvýš aktuálna. Aby naše deti spoznali relax v prírode tak, ako ho poznáme my, je nutné zmeniť prístup k životu. V súčasnosti už konečne ľudia začínajú smerovať k používaniu ekologických materiálov v čo možno najväčšej možnej miere a k využívaniu obnoviteľných prírodných zdrojov. Tento trend je v Európe čoraz viac podporovaný aj zo strany Európskej únie.

Firma Ekoprodukt EU chce pon
úknuť zdravšie a príjemnejšie bývanie s dôrazom na použitie materiálov vyrábaných z obnoviteľných surovín. Z dôvodu zachovania čo najnižšej ceny nami dodávaných materiálov sa snažíme obmedziť náklady na skladovanie a dopravu, preto náš tovar putuje od výrobcu priamo k zákazníkovi. Snažíme sa našim klientom poskytnúť komfortný servis od objednávky až po dodanie tovaru.

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010
 

 

 

Ekoprodukt EU, s.r.o. Vysoká 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia ( EU )tel.: +421 32 7717479, fax: +421 7717479, e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu